Slovan® INDIVIDUÁLNY PROJEKT

Objednať projekt
 
 
 
 
 
 
 
ÚPRAVA KATALÓGOVÉHO DOMU

V prípade, že potrebujete upraviť rodinný dom z ponuky katalógových domov.

Cena za úpravu katalógového projektu RD: 250 €
 
 
 
 
ARCHITEKTONICKÁ ŠTÚDIA

V prípade, že potrebujete vytvoriť rodinný dom na mieru, ponúkame vypracovanie architektonickej štúdie na mieru.
V cene je zahrnutá jednoduchá vizualizácia.
V prípade, že máte vlastnú predstavu, táto položka Vám nebude účtovaná.
 
Cena za vypracovanie architektonickej štúdie:  7 €/m2
 
 
 
STAVEBNÉ POVOLENIE

V cene je zahrnuté kompletné vypracovanie projektovej dokumentácie potrebnej k získaniu stavebného povolenia.
Projekt obsahuje: Stavebný projekt domu, Statika stavby, Zdravotechnické inštalácie ( voda, kanalizácia ), Elektroinštalácia, Plynoinštalácia, Osadenie domu na pozemok, Prípojky inžinierskych sietí ( voda, kanalizácia, elektrika, plyn ), Protipožiarna bezpečnosť stavby, Energetické hodnotenie stavby, Vzduchotechnika ( rekuperácia ).
 
Cena za vypracovanie projektu na stavebné povolenie:  17 €/m2 
 
Jednopodlažný dom ( bungalov ): od 2500 €
Dvojpodlažný dom: od 3000 €.
 
 
REALIZAČNÝ PROJEKT

Jedná sa o podrobné dopracovanie projektu domu s vypracovanými technickými detailami. V cene je zahrnuté vypracovanie výkazu výmer ( položkového rozpočtu ).
 
Cena za vypracovanie realizačného projektu:   17 €/m2
 
Jednopodlažný dom ( bungalov ): od 2500 €
Dvojpodlažný dom: od 3000 €
 
V prípade potreby doplnenie projektu na stavebné povolenie o výkaz výmer ( položkový rozpočet ):  600 €
 
 
 
Pre bližšie info volajte   Tel.č.:  0905 146641
 
 
 
 
 
 
 

Ísť späť