Architektonická kancelária, pripravíme pre vás kvalitný návrh viazaný k miestu stavby.

Katalóg našich služieb: Predbežné poradentsvo alebo iniciácia, prieskumy a rozbory, štúdia prevediteľnosti alebo uskutočniteľnosti (feasibility study), architektonická štúdia, koncept, návrh, dizajn, dokumentácia pre územné rozhodnutie (DÚR), dokumentácia pre stavebné povolenie (DSP), dokumentácia pre realizáciu stavby (REA), dokumentácia pre výber zhotoviteľa, dokumentácia skutočného vyhotovenia alebo dokumentácia skutočnej realizácie stavby, porealizačné služby, autorský dozor, stavebný dozor. Riešime návrhy interiéru, projekty rodinných domov (nami dodávaná dokumentácia je vždy taká, aby ste vedeli stavbu bez problémov postaviť), bytové domy, občianske a inžinierske stavby vrátane všetkých remesiel, novostavby aj rekonštrukcie. Realizujeme domy vrátane interéru. V našej ponuke nájdete originálne typové projekty rodinných domov s premyslenými dispozičnými riešeniami; Energeticky úsporné domy, nízkoenergetické, pasívne, nulové a plusové domy.

Kvetinka Ikonka

Slovan®

Štýl, ktorý v sebe spája tradíciu slovanskej a stredomorskej architektúry s modernou architektúrou.

amadeus

Slovanka / Provensal®

Podieľajte sa priamo na tvorbe návrhu k vášmu bývaniu. Modifikovateľný typ domov.

crystal02

Habitat®

Progresívne riešenia.

Prídeme za vami, navštívime vás.
www.topprojekty.sk