Úpravy a zmeny projektov

Každý človek má svoje individuálne predstavy a požiadavky na kvalitu svojho bývania. Z toho dôvodu je zväčša potrebné projekt typového rodinného domu prispôsobiť požiadavkám a potrebám zákazníka. Po dôkladnej konzultácii sú príslušné zmeny zapracovávané do projektovej dokumentácie stavby.

 
DROBNÉ ÚPRAVY
Jedná sa o zmeny v projektovej dokumentácií, ktoré nezasahujú do nosných konštrukcií stavby.
.. posuny priečok, zmena farebného riešenia, ..

KONŠTRUKČNÉ ZMENY
Jedná sa o zmeny v projektovej dokumentácií, ktoré zasahujú do nosných konštrukcií stavby.
.. posuny nosných stien, podpivničenie domu, zmena sklonu strechy, zväčšenie, zmenšenie domu, zmena umiestnenia vstupu, ..

ZRKADLOVÉ RIEŠENIE
Jedná sa o zmenu v projektovej dokumentácií, ktorá pozostáva v zrkadlovom obrátení konštrukcií
stavby, napr. z dôvodu lepšej orientácie domu vzhľadom k svetovým stranám.Poznámka: K projektovej dokumentácií sa vzťahujú práva duševného vlastníctva, tzv. autorské práva. Nikto okrem autora, alebo bez jeho súhlasu, nemá právo akýmkoľvek spôsobom kopírovať, pozmeňovať alebo upravovať dielo. Z tohoto dôvodu Vám bude k dodanému projektu priložený tzv. súhlas autora so zmenami projektu.